TIPS TIL GODE NETTSIDER

Dine nettsider vil gi et inntrykk av hvordan du ønsker at ditt firma og dine produkter fremstår. Satser dere på ekslusive produkter eller er strategien lavest mulig pris?  Hvordan ønsker du å bli oppfattet i markedet?

"Tone of Voice" (stil og tone)

Hvordan ønsker du at ditt firma skal bli oppfattet av andre? Det er ikke hva du sier som er viktig, men hvordan du sier det. Nettsidene er for svært mange firma den viktigste markedskanalen når det kommer til skriftlig informasjon. Det kan derfor være en ide å tenke i gjennom hvordan man ønsker å bli fremstilt. Her har du en unik mulighet til å bygge opp et eget merkevare. Ved å velge riktig skrift, tekst og utseende på dine nettsider kan dine produkter og tjenester gå fra å være en handelsvare til et merkevare.  Nettsidene både  legemliggjør og uttrykker ditt firma sin personlighet og et sett med verdier. 

I mange tilfeller kan det være lurt å sette opp en merkevareplattform. Denne vil sette rammen for hvordan din bedrift fremstår i markedet. 

Søkermotoroptimalisering

Websider viser ikke bare hvordan du ønsker at dine kunder og samarbeidspartner skal oppleve ditt firma. For svært mange har nettsidene også blitt firmaets viktigste markedskanal. Det er her søkermotoroptimalisering kommer inn i bildet. Det handler rett og slett om hvordan kundene skal finne frem til dine sider i en jungel av andre nettsider og andre firma som kan levere tilsvarende produkt eller tjeneste. 

Å ha nettsider som er lette å finne er ikke alltid forenelig med den design og stil man ønsker å ha på sidene. Det blir i så tilfelle viktig å finne en god balanse. Det kan være fornuftig å starte med en workshop for å kartlegge hvor skoen trykker. I workshoppen får man definert hvordan dine nettsider kan fungere mest mulig optimalt. De skal både være optimalisert slik at søkemotorer vil oppfatte dere som viktige samtidig som de skal fremstå som ryddige og brukervennlige for kunden. 

En levende nettside

En levende er viktig. Dere vil fremstå som oppdaterte for kunden samtidig som søkemotorene opplever dine nettsider som relevante. Benytt nettsidene som en aktiv del av markedsføringen. Dette kan kombineres sammen med nyhetsbrev, utsendelse av informasjon på e-post og annet.  Ønsker dere innspill på hvordan dere nettsider kan bli mer levende? Ta kontakt med oss i dag