NÅ DINE MÅL OG STRATEGISKE VALG

Har du strategien klar men mangler en klar taktikk for hvordan du skal nå de målene du har satt deg i strategiplanleggingen?  

TAKTIKK

Har du en strategi men mangler taktikk har du visjoner og tanker men mangler handling.  Taktikk funger ikke uten strategi og omvendt. Mer om strategi kan du lese her. 

Her er noen eksempler på hvordan taktikk henger sammen med strategien:

Strategi: Øke markedsandelene med 5% innen x måneder
Taktikk: Tilby lavest pris i markedet i x antall  måneder samtidig som vi opprettholder god  kundeservice

Strategi: Får vårt produkt til å bli det det mest foretrukkede merket i vårt marked
Taktikk: Distribuer en online reklamekampanje som underbygger våre kjerneverdier rettet mot preferert målgruppe.

Ofte krever det flere ulike taktiske grep for å nå ønsket strategi. Ønsker du en uformell samtale rundt hvordan din bedrift kan nå sine strategiske valg? Ta kontakt med oss i dag