Strategisk planlegging

Når man jobber med strategi legger man langsiktige overordnede planer for bedriften. Mange velger å lage en forretningsplan som grunnlaget for bedriftens strategi. Det finnes mange guider på nettet som viser hvordan disse er bygget opp. Noen av disse er:

Visma forretningsplan
Altinn forretningsplan

Selv med gode maler kan det være vanskelig å komme i gang. Trenger å rådføre det rundt strategiske valg og strategisk planlegging kan du ta kontakt med oss. Vi kan også på bestilling lage forretningsplan for din virksomhet.