om oss


SCROLL DOWN

om oss


Vår kjernekompetanse er salg og markedsføring. Vi strekker oss ofte litt lenger enn andre firma med samme kompetanse. Ikke bare fungerer vi som rådgivere innenfor salg og markedsføring men vi tar også over hele salgsprosessen der hvor det er behov. Har vi troen på ditt produkt selger vi altså dine produkter for deg. Vi oppretter da en agent eller forhandleravtale. Vi tar da kontakt med potensielle kunder (utfører salget) og vi tar oss av markedsføringen av dine produkter/tjenester.  Du kan slappe av og gjøre det du er best på - vi tar oss av resten. 

Kontaktinfo


Kontaktinfo


 

Kontoradresse:

Fornebuveien 1
1366 Lyssaker
 

Ønsker du hjelp til salg og/markedsføring? Ring oss på tlf: 400 12 174 eller send en e-mail til: post@rettevalg.no